detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1309']
Oficiální název
 
Síť mateřských center o.s.
IČ  26545136
Domovská www
 
www.materska-centra.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací
Posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti
Podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny
Podpora zdravého života ve zdravém prostředí