detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1213']
Oficiální název
 
Občanské sdružení Plzeňsko na kole
IČ  22686002
Domovská www
 
www.plzenskonakole.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Základními cíli sdružení jsou zejména:
a) zlepšovat podmínky pro dopravu na kole, zvyšovat její bezpečnost a prosazovat ji jako zdraví prospěšný alternativní způsob dopravy šetrný k životnímu prostředí
b) organizovat, provádět a propagovat vzdělávání, výchovu a osvětu dětí, mládeže i dospělých podporující jízdu na kole ve městech, obcích i mimo ně na území Plzeňska
c) podporovat trvalou udržitelnost dopravy a přispívat touto formou k ochraně přírody a životního prostředí
d) ochrana přírody a krajiny
e) ochrana kulturních památek
f) vyhledávat, aktivizovat, podporovat a ve spolupráci s dalšími partnery rozvíjet aktivity vedoucí k naplňování těchto cílů