detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1209']
Oficiální název
 
Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje
IČ  26992469
Domovská www
 
www.annopk.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
a) vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoruv oblastech, které určí sami členové prostřednictvím orgánů Asociace
b) delegování zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin, výborů a komisí, pro něž to orgány Asociace budou považovat za vhodné
c) zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy Asociace v oblastech, které si určí členové Asociace prostřednictvím orgánů asociace
d) seznamování členů Asociace z podmínkami činnosti nevládních neziskových organizací v Evropské unii
e) informování veřejnosti, veřejné správy, medií a podnikatelského sektoru o Asociaci a neziskovém sektoru jako celku
f) je partnerem vůči orgánům veřejné správy v Plzeňském kraji