detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1175']
Oficiální název
 
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
IČ  26370417
Domovská www
 
www.tadyated.org
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Dle zakládací smlouvy
- organizace výuky a mimoškolní vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (děti z prostředí ústavní výchovy, děti z odlišného kulturního prostředí, děti sociálně nebo jazykově znevýhodněné)
- terénní sociální výchova
- terénní sociální práce
- multikulturní a interkulturní vzdělávání
- organizace volnočasových aktivit sociálně znevýhodněných dětí, především dětí z dětských domovů
- organizace seminářů a školení
- poradenství
- výzkumné aktivity
- publikační činnost, příprava a výroba osvětových, didaktických a metodických materiálů