detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1172']
Oficiální název
 
Sdružení občanů Kloušova
IČ  26660890
Domovská www
 
www.klousov.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Spolek, jako dobrovolná nezávislá (apolitická) organizace se zakládá k ochraně zájmů a k prosazování práv a oprávněných požadavků subjektů v něm sdružených, spolek je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Spolek je dobrovolnou organizací, která zaměřuje svoji činnost na společenský, kulturní rozvoj obce Kloušova. Snahou spolku je udržení přirozeného rázu obce a krajiny včetně stabilizace jejího osídlení, rozvíjení a upevnění kulturních tradic českého venkova. Jeho cílem je, i mimo jiné, vytvoření systému podpurujícího rozvoj venkovské turistiky v souladu se zájmy ochrany přírody.