detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1131']
Oficiální název  Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
IČ  25232142
Domovská www  www.cppt.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti  minimalizace zdravotních, duševních a sociálních rizik spojených s užíváním drog i v terénu
HIV testování a poradenství
provozování krizové telefonní linky
kontaktví a poradenská činnost i v terénu a po telefonu
poskytování hygienického a potravinového servisu
sociálně-právní poradenství s asistenční službou
krátkodobé azylové ubytování
zprostředkování návazné léčebné a sociální péče
terapeutická činnost
psychologická diagnostika a poradenství
přednášková a osvětová činnost
psychoterapie
provozování resocializačního zařízení