detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1122']
Oficiální název
 
Regionální občanské sdružení Elements
IČ  22663517
Domovská www
 
www.elementsplzen.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Divadelní představení, komponované interaktivní zábavně-vzdělávací pořady pro děti zaměřené na ekologii, mezilidské vztahy, prevenci sociálně patologických jevů