detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1074']
Oficiální název
 
Domus - Centrum pro rodinu
IČ  22842250
Domovská www
 
www.domus-cpr.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
a) prevence umisťování dětí do ústavní výchovy,
b) snižování počtu dětí umístěných v ústavních zařízeních,
c) stabilizaci a rozvoj funkcí rodiny,
d) hájení zájmů cílové skupiny a dodržování práv v kontextu vstupu ČR do Evropské unie,
e) rozvoj multidisciplinární spolupráce (spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s orgány krajů, obcí s přenesenou působností, dalšími státními, samosprávnými, nestátními a soukromými institucemi, které se zabývají sociálně-právní ochranou a výkonem ústavní výchovy dětí),
f) systémové změny v péči o ohrožené děti