Krajský úřad Plzeňského kraje
přihlášen: ~GUEST
výpis záznamů v tabulce 'Vydaná povolení'

výpis záznamů v tabulce 'Vydaná povolení'
      Datum podání Číslo jednací Investor-provozovatel Záměr Zdroj znečišťování ovzduší Datum vyřízení Umístění zdroje Poznámka
detail záznamu     02.10.2017 MH/14258/2017 Brůžek, Karla Měnce 975, HD   "Novostavba rodinného domu a garáže" Krbová vložka bez výměníku, výkon do 10 kW   p.p.č. 795/2 k.ú. Horažďovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     04.10.2017 MH/14007/2017 Obec Kvášňovice, Kvášňovice 5, HD 00573558 "Kvášňovice - splašková kanalizace a ČOV" ČOV, kapacita 150 EO     Kolaudace
detail záznamu     22.09.2017 MH/13558/2017 Vojtěch Klásek, Chanovice 117, HD   "Novostavba RD v Chanovicích" Krbová kamna na dřevo s teplovodním výměníke, - výkon 10,4 kW   p.p.č. 210/18 k.ú Chanovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     13.09.2017 MH/14004/2017 David Šipla, Horažďovická Lhota 6,l HD   "RD ŠIPLA - POLENOVÁ" Kotel na pevná paliva Atmos, výkon 20 kW - napojený na teplovodní ústřední vytápění   p.p.č. 88/1 k.ú. Třebomyslice u HD K umístění a provedení stavby
detail záznamu     11.09.2017 MH/12891/2017 Tomáš a Milena Krásní, Ke hřišti 1058, Starý Plzenec   "Novostavba rodinného domu, p.č. 63/4 k.ú. Kvášňovice" Krbová kamna s teplovodním výměníkem, výkon (11 - 17) kW   p.p.č. 63/4 k.ú. Kvášňovice Kolaudace
detail záznamu     13.09.2017 MH/13034/2017 Ing. Martin a Olga Klečkovi, Řěšovská 563/20, Praha 8   "Rekonstrukce části statku č.p.24" Plynový kondenzační kotel, výkon 26 kW s teplovodním ÚV, 2 ks Krbová vložka výkon 3 kW, bwz výměníku   č.p. 24 k.ú. Slatina u HD K provedení stavby
detail záznamu     11.09.2017 MH/13403/2017 Petr a Eva Bartákovi, Velké Hydčice 24, HD   „Stavební úpravy rodinného domu Velké Hydčice čp. 24“ Krbová kamna s výměníkem, výkon 15 kW   č.p. 24 k.ú. Velké Hydčice K provedení stavby
detail záznamu     08.09.2017 MH/12898/2017 Jan a Blanka Zálabskí, Horažďovická Lhota 35, HD   „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 35, Horažďovická Lhota“ Krbová kamna na pevná paliva, výkon 9 kW, bez výměníku   č.p. 35 k.ú. Horažďovická Lhota K umístění a provedení stavby
detail záznamu     05.09.2017 MH/12867/2017 Mgr. Ing. Petr Kostrůnek, Tábor   "Stavební úpravy hospodářského objektu, p.p.č.st. 1" Krbová vložka bez výměníku, výkon do 10 kW   p.p.č.st. 1 k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu K umístění a provedení stavby
detail záznamu     14.08.2017 MH/12340/2017 Hana a Michal Vonáškovi, Palackého 878, HD   "Novostavba rodinného domu" Krbová kamna - výkon do 10 kW bez výměníku 08.09.2017 p.p.č. 1920/58 k.ú. Hradešice K umístění a provedení záměru
detail záznamu     11.08.2017 MH/12338/2017 Lukáš Dio, Dolany 176, Klatovy   "RD Dio" krbová kamna bez výměníku, výkon 5 kW 04.09.2017 p.p.č. 1920/59 k.ú. Hradešice K umístění a provedení záměru
detail záznamu     07.08.2017 MH/11994/2017 Mgr. Marie Metličková, Břežany 124, HD   "Novostavba rodinného domu" Krbová kamna - výkon do 6 kW bez výměníku 31.08.2017 p.p.č. 3630 k.ú. Břežany K umístění a provedení stavby
detail záznamu     26.07.2017 MH/12071/2017 Vladimír a Jitka Novákovi, Mírová 966, HD   "Horažďovice - Dílna, pasport stavby" Kotel na pevná paliva, výkon 28 kW, napojený na teplovodní ÚV 25.08.2017 p.p.č.st. 1517/8 k.ú Horažďovice Umístění a provedení stavby
detail záznamu     24.07.2017 MH/10731/2017 Manželé Zvadovi, Holubí 111, Jesenice   "Rodinný dům manželů Zvadových, Ústaleč, p.p.č. 109" Kachlová kamna na dřevo s výměníkem (výkon 6+9) kW 29.08.2017 p.p.č. 109 k.ú. Ústaleč K umístění a provedení záměru
detail záznamu     21.07.2017 MH/10755/2017 Petr Fürst, Chanovice 15, HD   "Chanovice, Stavební úpravy RD č.p. 15" Kotel na dřevo zplyňovací, výkon 25 kW s napojením na´teplovodní ÚT 23.08.2017 č.p. 15 k.ú. Chanovice ke změně stavby před dokončením
detail záznamu     17.07.2017 MH/10349/2017 Jana Hetzerová, Břežany 65, HD   "Nástavba a stavební úprava RD č.p. 65, Břežany" Kotel na pevná paliva, výkon 15 - 20 kW, napojený na teplovodní ÚT 28.08.2017 č.p. 65 k.ú. Břežany Provedení stavby
detail záznamu     12.07.2017 MH/10116/2017 Obec Hejná, Helná 70, HD 00573485 "Hejná - ČOV a kanalizace" ČOV - kapacita 250 EO 25.07.2017 p.p.č. 676/4 k.ú. Hejná Umístění a provedení záměru
detail záznamu     03.07.2017 MH/09913/2017 Eva Turková, Žichovice 196, Sušice   "Rekreační chata na p.p.č.45/4 k.ú. Dobrotice u Chanovic" Krbová kamna bez výměníku, výkon do 5 kW, Septik se zemním filtrem, kapacita (1 - 3)EO 19.07.2017 p.p.č. 45/4 k.ú. Dobrotice u Chanovic Umístění a provedení záměru
detail záznamu     26.06.2017 MH/9274/2017 Ing. Lukáš Vachulka, Boubín 46, HD   Nástavba a stavební úprava RD 46, Boubín" krbová vložka s výměníkem, výkon 12 kW 25.07.2017 č.p. 46, k.ú. Boubín pro souhlas s úžíváním
detail záznamu     21.06.2017 MH/09335/2017 Tomáš Železný, Dukelská 491, Strakonice   "RD Karlovce, p.č. 1088/1" Krbová vložka, výkon 6 kW, bez výměníku 28.06.2017 p.p.č. 1088/1 k.ú. Kejnice Pro umístění a provedení záměru
detail záznamu     20.06.2017 MH/09219/2017 Hošek Filip, Pačejov 103, HD   "Pačejov - čp. 103, p.č. 123 STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA" Kotel na pevná paliva, výkon 30 kW, napojený na teplovodní ÚT 28.06.2017 č.p. 103 k.ú. Pačejov Umístění a provedení záměru
detail záznamu     05.06.2017 MH/08128/2017 Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 00255513 "Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Boubín č.p. 5" Krbová kamna, výkon 6,5 kW bez výměníku 19.06.2017 č.p. 5, k.ú. Boubín Kolaudace
detail záznamu     01.06.2017 MH/08018/2017 Lukeš Jakub, Strakonická 373, HD   "Novostavba RD na p.p.č. 285/1, k.ú. HD" Krbová vložka s výměníkem, výkon do 20 kW 23.06.2017 p.p.č. 285/1, k.ú. Horažďovice Kolaudace
detail záznamu     19.05.2017 MH/07299/2017 Obec Pačejov 00255963 "Kanalizace a ČOV - Pačejov-nádraží ČOV, kapacita 480 EO 14.06.2017 1143/10 k.ú. Pačejov Umístění a provedení stavby
detail záznamu     17.05.2017 MH/07160/2017 Ing. Luděk Štěch, U Stadionu 502, Zliv   "Stavební úpravy RD Velký Bor č.p. 31" Kotel na tuhá paliova s napojením na TÚV, výkon cca 20 kW, krbová kanma bez výměníku, výkon cca 10 kW 29.05.2017 č.p. 31, k.ú. Velký Bor u HD Provedení stavby - změna před dokončením
detail záznamu     17.05.2017 MH/07386/2017 Hana Městecká, Větrná 235/32, Praha - Čimice   "Ustřední vytápění RD č.p. 50 Svéradice plynový kondenzační kotel, výkon 22 kW 12.06.2017 č.p. 50 k.ú. Svéradice Provedení stavby
detail záznamu     03.05.2017 MH/07514/2017 Petr Vopalecký, Břežany 9, HD   "Novostavba rodinného domu - Břežany p.p.č. 2105/3" Krbová kamna na dřevo - výkon do 7 kW - bez výměníku 24.05.2017 p.p.č. 2105/3 Břežany Umístění a provedení záměru
detail záznamu     16.05.2017 MH/07067/2017 Lyckeby Culinar, a.s., HD 26361906 "Nová skladová hala p.p.č. 1907/2, 1907/9, 1907/71 a st. p.č. 1334 k.ú. Horažďovice" Teplovzdušná jednotka na zemní plyn, výkon 13,8 kW - 2 ks, výkon 44 kW - 4 ks 13.06.2017 p.p.č. 1907/2 k.ú. Horažďovice Kolaudace
detail záznamu     02.05.2017 MH/06270/20107 Petr a Markéta Záleskí, Myslív 37, HD   "Rodinný dům včetně IS přípojek na par. č. 1616/5 k. ú. Myslív" Krbová kamna bez výměníku, výkon 8 kW 05.05.2017 p.p.č. 1616/5 k.ú. Myslív Kolaudace
detail záznamu     24.04.2017 MH/06892/2017 Ing. Michal Koman, Újezd u Chanovic 44, HD   "RD na p.p.č. st. 58, 206/4 a 206/2" Kotel na tuhá paliva napojený na ÚV, výkon 26 kW 24.05.2017 č.p. 44 k.ú. Újezd u Chanovic Umístění a provedení záměru
detail záznamu     21.04.2017 MH/06723/2017 Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice 00255513 "Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO 440 Svaté Pole" ČOV - kapacita 75 EO 10.05.2017 p.p.č. 191/17 k.ú. Svaté Pole u HD Umístění a provedení stavby
detail záznamu     25.04.2017 MH/05945/2017 Jiří Kolář, Velký Bor 19, HD   "Stavební úpravy hospodářského objektu" 5 ks plynových závěsných turno kotlů Protherm - výkon každého 24 kW, s napojením na teplovodní ústřední vytápění 03.05.2017 č.p. 27, k.ú. Velký Bor u HD pro kolaudační souhlas
detail záznamu     04.04.2017 MH/06250/2017 Karel Šťastný, Palackého 932, HD   "Rekonstrukce RD Horažďovice čp. 349 st. 447, pč. 1454/12" Krbová vložka bez výměníku, výkon do 10 kW 02.05.2017 č.p. 349 k.ú. Horažďovice Umístění a provedení stavby
detail záznamu     03.04.2017 MH/05198/2017 Kropáčkovi, Na Vápence 1077, HD   "Novostavba rodinného domu na p. č. 1197/54, k.ú. Zářečí u HD" Krbová kamna na dřevo s výměníkem, výkon min. 15 kW 24.04.2017 p.p.č. 1197/54 k.ú. Zářečí u HD Umístění a provedení stavby
detail záznamu     10.03.2017 MH/03647/2017 Pavel Buriánek, Břeclavská 965/5, Plzeň   "Změna stavby RD - nástavba, přístavba, stavební úpravy, Olšany č.p. 68" Kotel na tuhá paliva, napojený na ÚV, výkon 21 kW, Kamna - výkon 5 kW 20.03.2017 č.p. 68, k.ú. Olšany Kolaudace
detail záznamu     02.03.2017 MH/03508/2017 Jiří a Veronika Doubkovi, HD   "Stavební úpravy RD Nábřežní 414" Kotel Atmos zplyňovací - výkon 19 kW, Krbová kamna - výkon do 10 kW 20.03.2017 p.p.č.st. 207/2 k.ú. Horažďovice Provedení stavby
detail záznamu     22.02.2017 MH/03676/2017 Auer Jurgen, Georg-Stadlerstr. 8, Atting, SRN   "RD Hradešice, na st. p.č. 1920/38" Krbová kamna - výkon do 10 kW bez výměníku 13.03.2017 p.p.č. st. 1920/38 k.ú Hradešice Umístění a provedení stavby
detail záznamu     23.02.2017 MH/02859/2017 PČR KŘPČR, Sedláčkova 44, Plzeň   "Blatenská 1081 - stavební úpravy" Plynové kondenzační kotle - 2 x 45 kW 03.03.2017 č.p. 1081 k.ú. Horažďovice Kolaudace - užívání
detail záznamu     22.02.2017 MH/02837/2017 Ing. Jitka Kutišová, Bulharská 716/37, Praha   "Přístavba RD č.p. 735 na p.p.č.st. 732 a 1452/7, k. ú. Horažďovice" Kondenzační kotel na zemní plyn, výkon 24 kW 08.03.2017 p.p.č. st. 732 k.ú. HD Umístění a provedení stavby
detail záznamu     27.01.2017 MH/02142/2017 Vladimír a Ludmila Hlaváčovi, Pačejov-nádraží 197, HD   "Stavební úpravy RD č.p. 197 Pačejov-nádraží" Kotel na tuhá paliva 10.02.2017 č.p. 197 k.ú. Pačejov Umístění a provedení stavby
detail záznamu     16.01.2017 MH/02574/2017 Obec Pačejov 00255963 "Kanalizace a ČOV - Pačejov, Velešice, Týřovice" ČOV, kapacita 300 EO 17.02.2017 p.p.č. 92/93 k.ú. Pačejov Umístění a provedení stavby
detail záznamu     16.01.2017 MH/03012/2017 Ing. Petr a Tereza Vacíkovi, Ul. de Gaulla 799/1, Praha 6   "Rekonstrukce domu č.p. 14 Velenovy" krbová kamna na dřevo s výměníkem, výkon 15 kW 27.02.2017 č.p. 14 k.ú. Velenovy Stavební řízení
detail záznamu     23.12.2016 MH/01607/2017 Pfeifer Holz, s.r.o. 45349711 "Stavební úpravy a výměna technologie v areálu Holzindustrie Chanovice, s.r.o." Lakovna - systém vakomat, spotřeba nátěrových hmot do 0,6 t/rok ? 01.02.2017 st. 251 k.ú. Chanovice Územní a stavební řízení
detail záznamu     22.12.2016 MH/18402/2016 Petr Bednarik, KOmenského 666, HD 49209639 "Neveřejná čerpací stanice PHM" Čerpací stanice nafty 27.12.2016 p.p.č.st. 198, 197/1, k.ú. Zářečí u HD Kolaudační souhlas
detail záznamu     29.11.2016 MH/17197/2016 Josef Brůha, Jetenovice 60, HD 75427982 "Auto - moto dílna Brůha" Teplovzdušný agregát na ZP výkon 35 kW Autodílna - zdroj VOC 13.01.2017 p.p.č.st. 16, k.ú. Jetenovice Kolaudační souhlas
detail záznamu     28.11.2016 MH/17129/2016 U+M Servis, s.r.o., Třeboň 25157540 "Rekonstrukce dílny Malý Bor, p.č.st. 244/3, 2544, 754/75" Kotel na ZP 13.12.2016 p.p.č. 244/3, 2544 k.ú. Malý Bor Územní a stavební řizení
detail záznamu     16.11.2016 MH/16676/2016 Václav a Dagmar Hozmanovi, Anny Drabíkové 535/5, Praha   "Klubovna, Defurovy Lažany, parc.č. 164/15" Krbová kamna bez výměníku, výkon do 12 kW 12.12.2016 p.p.č. 164/15, k.ú. Defurovy Lažany Územní a stavební řízení
detail záznamu     07.11.2016 MH/16449/2016 Miloslava Bezštekurová, K Bažantnici 958, Bašť   "Změna užívání rekreačního objektu na RD" Kotel na tuhá paliva 21.11.2016 p.p.č.st. 43 k.ú. Defurovy Lažany změna užívání objektu
detail záznamu     01.11.2016 MH/15900/2016 Tomáš Jílek, Břežany 87, HD   "Zahradní altán,k.ú. Břežany" Krbová kamna s výměníkem, výkon 7,2 kW 21.11.2016 p.p.č. 2165/1 k.ú. Břežany Změna stavby před dokončením
detail záznamu     31.10.2016 MH/15826/2016 Ing. Václav Laštovička, K Habrovce 672/2, Praha   "Rekreační dům k.ú. Loužná" krbová vložka bez výměníku, výkon do 10 kW 24.11.2016 p.p.č.st. 7 k.ú. Loužná Územní a stavební řízení
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


přihlášen: ~GUEST
Marbes consulting s.r.o.