Krajský úřad Plzeňského kraje
přihlášen: ~GUEST
výpis záznamů v tabulce 'Vydaná povolení'

výpis záznamů v tabulce 'Vydaná povolení'
      Datum podání Číslo jednací Investor-provozovatel Záměr Zdroj znečišťování ovzduší Datum vyřízení Umístění zdroje Poznámka
detail záznamu     13.08.2021 MH/11493/2021 Jiří a Jitka Šediví, Podbranská 1114, HD Novostavba RD, p.p.č. 832/70 teplovzdušná krbová kamna na dřevo, výkon 8 kW 02.09.2021 p.p.č. 832/70 Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     19.07.2021 MH/10280/2021 Miroslav Polák, Olšany 90, HD Přístavba RD č.p. 90, Olšany Krbová kamna s výměníkem, palivo kusové dřevo, celkový výkon cca 20 kW p.p.č. st. 118/2 k. ú. Olšany u Kvášňovic Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     29.07.2021 MH/10687/2021 FORESTINA, s.r.o., Mnichov 129, 386 01 Strakonice 26015781 Stavební úpravy objektu haly 1. Spalovací zařízení pro vytápění - 2 ks ETASTAR na ZP, výkon každého 96 kW, 2 ks ROBUR na ZP, 2. Výroba substrátů na pěstování rostlin - technologický zdroj, položka 11.1 - do 5 tun TZL 09.08.2021 p.p.č.st. 1494 k. ú. Horažďovice pro kolaudační souhlas
detail záznamu     21.06.2021 MH/09265/2021 STAFIS - KT, s.r.o., Pačejov - nádraží 74, HD 25219090 Energetické úspory ve výrobní hale Automatický kotel na peletky (výkon 24 - 80 kW), napojený na teplovodní systém ústředního vytápění p.p.č.st. 64/1 k. ú. Loužná Pro umístění a povolení stavby
detail záznamu     25.06.2021 MH/10558/2021 PFEIFER HOLZ, s.r.o., Chanovice 102, HD 45349711 Stavební úpravy a změna užívání - SO5c - Skladová hala s brusírnou Brusírna - zdroj položka 4.13 Broušení kovů a plastu, el. příkon 18,9 kW 27.07.2021 p.p.č.st. 216 k. ú. Chanovice Pro stavební řízení
detail záznamu     08.07.2021 MH/09768/2021 Michaela Adamcová, Myslív 126, HD Novostavba rodinného domu Kachlová kamna na dřevo, výkon cca 6 kW, bez výměníku 26.07.2021 p.p.č. 1590/5 k. ú . Myslív K umístění a provedení stavby
detail záznamu     16.06.2021 MH/09540/2021 Jiří a Vlasta Vítkovi, Svéradice 124, HD Rekreační domek Teplovzdušná krbová kamna na dřevo, (UNI), výkon 6 kW 30.06.2021 p.p.č. 772/42 k. ú. Horažďovice Pro dodatečné povolení objektu
detail záznamu     31.05.2021 MH/09119/2021 město Horažďovice 00255513 Rekonstrukce sokolovny Horažďovice 2 ks plynový kondenzační kotel, spojené do kaskády, jmenovitý výkon každého kotle je 39 kW 23.06.2021 č.p. 352 k. ú. Horažďovice K provedení stavby
detail záznamu     28.05.2021 MH/08743/2021 Jánová Naděžda, Kosmonautů 1441, Strakonice Plynofikace RD č. p. 23, Babín u HD Plynový kondenzační kotel, (Vaillant eco), max. výkon 21 kW 17.06.2021 p.p.č. st.18 k. ú. Babín u Horažďovic Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     21.05.2021 MH/08674/2021 obec Chanovice, Chanovice 36, HD 00255556 Přístavba zázemí sportovního areálu, Chanovice Plynový závěsný kondenzační kotel, max. výkon 16 kW 21.06.2021 p.p.č. 728/8 k. ú. Chanovice pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     12.04.2021 MH/05148/2021 město Horažďovice, Mírové náměstí 1, HD 00255513 Spolkový dům Otava 3 ks Plynový kotel (1x 35 kW, 2 x 30 kW - celkový výkon 95 kW 10.05.2021 p.p.č.st. 1109 k. ú. Horažďovice Pro umístění a povolení stavby
detail záznamu     14.04.2021 MH/05474/2021 Kůrovi Vlastimil a Petra, Peškova 712, HD Novostavba rodinného domu Plynový kondenzační kotel, jmenovitý výkon 13,8 kW 19.04.2021 p.p.č. st. 3 a 64 k. ú. Holkovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     06.04.2021 MH/04977/2021 obec Velký Bor, Velký Bor 71, HD 00256269 Kanalizace a ČOV ČOV, kapacita 490 EO 03.05.2021 p.p.č. 414/37, 421/3 k. ú. Velký Bor u Horažďovic Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     07.04.2021 MH/04954/2021 ÚPZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 06979711 Stavební úpravy a přístavba bezbariérového vstupu, Ševčíkova č.p.496 Plynový kondenzační kotel, max. výkon 26,7 kW 03.05.2021 p.p.č.st. 570 k. ú. Horažďovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     07.04.2021 MH/04782/2021 Šimon a Lucie Matějkovi Novostavba rodinného domu, p.p.č. 238/87 Teplovzdušná krbová kamna, na dřevo, výkon do 10 kW 23.04.2021 p.p.č. 238/87 k. ú. Horažďovice pro společné oznámení záměru
detail záznamu     03.03.2021 MH/03963/2021 Pavel Breu, Horažďovická Lhota č.e. 1, HD Přístavba vstupní verandy Krbová kamna s výměníkem (výkon 4 + 8) kW 23.03.2021 p.p.č.st. 43, Horažďovická lhota Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     24.02.2021 MH/02769/2021 Vivatenko Jurij a Tetyana, Chanovice 107, HD Novostavba RD, p.p.č. 499/20 Krbová kamna, výkon cca 7 kW, bez výměníku 11.03.2021 p.p.č. 499/20 k. ú. Chanovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     11.05.2021 MH/06829/2021 VYNK DESIGN, s.r.o., Malý Bor 157, HD 26403145 Stavební úpravy za účelem změny v užívání objektu haly Truhlářská dílna - položka 7.7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem7.8 o celkové projektované kapacitě do 150 m3/rok 04.03.2021 p.p.č.st. 249 k. ú. Malý Bor pro vydání kolaudačního souhlasu
detail záznamu     27.01.2021 MH/01365/2021 Valentovi Michal a Lenka Novostavba RD, p.p.č. 238/85 krbová kamna na dřevo bez výměníku, výkon do 10 kW 10.02.2021 p.p.č. 238/85 k. ú. Horažďovice k umístění a provedení stavby
detail záznamu     20.01.2021 MH/01315/2021 Filip Lintner, Sídliště Sever 209, 33901 Klatovy-Luby Stavební úpravy rodinného domu č. p. 280 v Horažďovicích Krbová teplovzdušná vložka, výkon cca 5 kW 27.01.2021 p.p.č.st. 159 k. ú. Horažďovice Pro společné ohlášení záměru
detail záznamu     25.11.2020 MH/15940/2020 Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 HD 00255513 Stavební úpravy zámku 2 ks plynových kotlů (VAILLANT) - výkon každého 44,1 kW 09.12.2020 p.p.č. st. 6 k. ú. Horažďovice pro společné územní a stavební řízení
detail záznamu     17.11.2020 MH/15458/2020 Jiří Sládek, Myslív 10, 341 01 Horažďovice Novostavba rodinného domu na pozemku č. 860/6, k. ú. Myslív Zplyňovací kotel (ATMOS DC 22S) - výkon 22 kW, kamna v kuchyni, výkon 6 kW - bez výměníku 30.11.2020 p.p.č. 860/6 k. ú. Myslív k umístění a provedení stavby
detail záznamu     02.11.2020 MH/14418/2020 Michal Buchta, Hradešice 52, 341 01 Horažďovice Novostavba rodinného domu, p.p.č. 1920/34, k. ú. Hradešice Krbová kamna (vložka), výkon do 10 kW, bez teplovodního výměníku 19.11.2020 p.p.č. 1920/34 k. ú. Hradešice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     12.10.2020 MH/14235/2020 Stanislav Caprata, Chanovice 105, 341 01 Horažďovice Domácí dílna Krbová kamna, výkon do 10 kW, bez napojení na teplovodní systém 09.11.2020 p.p.č. 520/4 k. ú. Chanovice K územnímu a stavebnímu řízení
detail záznamu     02.10.2020 MH/13915/2020 Pavel Raška, Velký Bor 23, HD RD Velký Bor Plynový kondenzační kotel (Panther Junkers Cerapur Compact ZSV 14-1 DE o výkonu 2,0 – 15,2 kW) s teplovodním systémem 27.10.2020 p.p.č. st. 30/2 k. ú. Velký Bor u HD k umístění a provedení stavby
detail záznamu     02.09.2020 MH/11330/2020 Jiří Vavruška, Černíč 16, HD Rodinný dům Černíč Kotel na pevná paliva (Viadrus U 22 Economy) s akumulační nádobou, jmenovitý výkon 13,5 kW 29.09.2020 p.p.č.st. 35 k. ú. Černíč u Hradešic k územnímu a stavebnímu řízení
detail záznamu     25.08.2020 MH/11487/2020 Kamil Panuška, Olšany 69, HD Novostavba rodinného domu na pozemku č. 667/4, k. ú. Olšany u Kvášňovic Krbová kamna s teplovodním výměníkem, výkon cca 10 kW 07.09.2020 p.p.č. 667/4 k. ú. Olšany u Kvášňovic k územnímu a stavebnímu řízení
detail záznamu     24.07.2020 MH/10771/2020 Miloslav Augustín, Velký Bor 107, HD Zemědělské stavby pro chov zvířat, AREÁL VELKÝ BOR Krbová kamna s teplovodním výměníkem, výkon do 20 kW, Chov hospodářských zvířat - 60 ks ovcí 25.08.2020 p.p.č. 1468/1 k.ú. Velký bor u HD pro územní a stavební řízení
detail záznamu     08.07.2020 MH/09586/2020 Petr Šplíchal, Ke Spravedlnosti 1219, 28201 Český Brod RD, hospodářské stavrní a vegetační ČOV Zplyňovací kotel ATMOS DC 25 SP, výkon 25 kW, teplovzdušná krbová vložka - výkon do 10 kW Vegetační ČOV - kapacita 6 EO 07.08.2020 p.p.č.st. 65, st. 54 a 1420 k. ú. Veřechov K umístění a provedení stavby
detail záznamu     26.06.2020 MH/09688/2020 H Q H SYSTEM, spol. s r. o., Na Jarově 20489/29, 130 00 Praha 3 - Žižkov 48112488 Přístavba objektu k bydlení č.p. 70 Teplovzdušná krbová vložka, výkon 12 kW 30.07.2020 p.p.č.st. 13 k. ú. Nalžovské Hory K umístění a provedení stavby
detail záznamu     15.06.2020 MH/09331/2020 Luboš Studnička, Na Vinici III/452, Nepomuk Změna hospodářského objektu a dílny Truhlářská dílna: (položka 7.7. - zpracování dřeva do 150 m3 a položka 9.9. Nátěry dřevěných povrchů se spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t za rok 15.07.2020 p.p.č. 77/4 a 16/7 k. ú. Velešice u Pačejova Ke změně stavby před dokončením
detail záznamu     15.06.2020 MH/08328/2020 Průcha František, Palackého 821, 341 01 Horažďovice Plynová přípojka a vnitřní instalace plynu Plynový kondenzační kotel, výkon max 27 kW 25.06.2020 č.p. 821 k. ú. Horažďovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     09.06.2020 MH/07497/2020 Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice 00255513 Stavební úpravy a přístavba obecního domu čp. 69 Komušín Plynový kondenzační kotel - výkon max. 28 kW, Krbová kamna, bez výměníku, výkon max. 10 kW 24.06.2020 č.p. 69 k. ú. Komušín K umístění a provedení stavby
detail záznamu     28.05.2020 MH/07284/2020 Michal Halmeš, Nový Dvůr u Myslíva č. e. 30, 341 01 Horažďovice Přístavba ke stávajícímu RO, Nový Dvůr č. ev. 30, 341 01 Myslív – Nový Dvůr, parc. č. st. 40, k. ú. Nový Dvůr u Myslíva Krbová vložka, teplovzdušná, výkon 10 kW 22.06.2020 p.p.č.st. 40 k. ú. Nový Dvůr u Myslíva K umístění a provedení stavby
detail záznamu     01.04.2020 MH/04438/2020 Pavel Štorek, Nalžovy 82, 341 01 Horažďovice Rodinný dům, nástavba podkroví, Nalžovské Hory Kotel na pevná paliva, Benekov C 17, výkon 19 kW 18.06.2020 st. 261 k. ú. Nalžovské Hory KOORD: K umístění a provedení stavby
detail záznamu     07.05.2020 MH/06088/2020 Petr Sobotka, Hejná 31, HD Novostavba rodinného domu na p.p.č. 976 k. ú. Hejná Teplovodní zplyňovací kotel (ATMOS DC 18 GD), výkon 19 kW 01.06.2020 p.p.č. 976 k. ú. Hejná K umístění a provedení stavby
detail záznamu     27.04.2020 MH/06844/2020 Jan Baláž, Nad Kolkou 2037/1, Praha, Jakub Baláž Olšany 57, HD Stavební úpravy rekreačního domu a přístavba, Olšany - č. ev. 57, p.č. 85 2 ks Krbová kamna, výkon (4 - 6) kW nové, 1 ks Kamna výkon 4 kW stávající, všechny bez výměníku 28.05.2020 č.e. 57 k. ú. Olšany u Kvášňovic K umístění a provedení stavby
detail záznamu     27.04.2020 MH/06936/2020 Stanislav Pavlovský, Chanovice 91, HD Novostavba rodinného domu v k. ú. Chanovice na poz. 210/16 Krbová vložka, bez výměníku, výkon 6 kW, Krbová kamna bez výměníku, výkon 4 kW 28.05.2020 p.p.č. 210/16 k. ú. Chanovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     25.02.2020 MH/02658/2020 Nora Nová, Pod Vodojemem 778, HD Rodinný dům na p.č. 1920/48 v k. ú. Hradešice Krbová kamna, výkon 5 kW, bez výměníku 24.03.2020 p.p.č. 1920/48 k. ú. Hradešice KOORD. Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     14.02.2020 MH/02983/2020 Šumava Net, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, Horažďovice 25228978 Stavební úpravy domu č.p. 166 Plynové kotle, 2 ks, výkon každého 49 kW 19.03.2020 č.p. 166 k. ú. Horažďovice K provedení stavby
detail záznamu     29.01.2020 MH/01333/2020 Michal a Lucie Fantovi, Vršovická 694/79, Praha Stavební úpravy RD na st. p.č. 49 v k. ú. Miřenice Kamna (stávající) - bez výměníku, Krbová kamna s výměníkem (nový zdroj) 19.03.2020 p.p.č. st. 49 k. ú. Miřenice KOORD. K provedení stavby
detail záznamu     21.02.2020 MH/02475/2020 Jakub Salák,, Velenovy 46, HD 75149028 Krmiště + hnojiště, Velenovy Chov hospodářských zvířat - 182 ks (emice NH3 do 5 tuh) 26.02.2020 p.p.č. 2324/34 k. ú. Velenovy Ke kolaudačnímu souhlasu
detail záznamu     16.01.2020 MH/00725/2020 Lubská zemědělská, a.s., Na Šíji 257, 339 01 Klatovy 25245571 Hejná - Odchovna prasat, Rozšíření stávajicího plynovodu do haly 1 -6 6 x plynový kotel GEMINOX, THRS 50 - výkon každého (9,7 - 48,7) kW 25.02.2020 p.p.č.st. 121 a st. 123 k .ú. Hejná KOORD. K umístění a provedení stavby
detail záznamu     20.01.2020 MH/00912/2020 Zbyněk Brůha, Třebomyslice 28, HD "Stavební úpravy č.p.28 na parcele p. č. 41/2" Kotel na pevná paliva (DAKON FB 26D) - výkon 20 kW-stávající 03.02.2020 č. p. 28 k. ú. Třebomyslice u HD K provedení stavby
detail záznamu     17.01.2020 MH/00911/2020 Čadovi Josef a Alena, Pačejov nádraží 204, HD "Novostavba rodinného domu na pozemku č. 678/14, k. ú. Olšany u Kvášňovic" Krbová kamna s teplovodním výměníkem 10.02.2020 p.p.č. 678/14 k. ú. Olšany u Kvášňovic K umístění a provedení stavby
detail záznamu     10.01.2020 MH/00611/2020 Petr a Hana Pavelcovi, Žižkova 763, HD "Přístavba a stavební úpravy RD k. ú. Horažďovice Krbová kamna bez výměníku, výkon do 10 kW 03.02.2020 p.p.č.st. 631 k. ú. Horažďovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     02.12.2019 MH/16664/2019 Klára Kavale Neměčková, Mířenice 64, HD "Novostavba RD na p.č.1920/61 k. ú. Hradešice" Teplovzdušný krb, výkon do 10 kW 10.02.2020 p.p.č.1920/61 k. ú. Hradešice KOORD., K umístění a provedení stavby
detail záznamu     02.12.2019 MH/16657/2019 Josef Vavruška,Černíč 16, HD a Lenka Kutilová, Hrádek u Sušice 240, Sušice "Stavební úpravy Černíč, ev. č. 1" Terplovodní zplyňovací kotel na pevná paliva, výkon 35 kW 10.02.2020 č. e. 1, k. ú. Černíč u Hradešic KOORD., K umístění a provedení stavby
detail záznamu     25.11.2019 MH/16528/2019 VYNK.design, s.r.o., Malý Bor 157, HD 26403145 "Rekonstrukce kotelny, č.p. 157" Kotel na biomasu, výkon 180 kW 20.01.2020 č.p. 157 k. ú. Malý Bor KOORD. K provedení stavby
detail záznamu     25.11.2019 MH/16368/2019 VYNK.design, s.r.o., Malý Bor 157, HD 26403145 "Stavební úpravy za účelem změny v užívání objektu haly, p.p.č.st. 249, Malý Bor" Truhlářská dílna - průmyslové zpracopvání dřeva do 150 m3 ročně 20.06.2020 p.p.č.st. 249 k. ú. Malý Bor KOORD. K provedení stavby
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


přihlášen: ~GUEST
 
Marbes consulting s.r.o.