Krajský úřad Plzeňského kraje
přihlášen: ~GUEST
výpis záznamů v tabulce 'Vydaná povolení'

výpis záznamů v tabulce 'Vydaná povolení'
      Datum podání Číslo jednací Investor-provozovatel Záměr Zdroj znečišťování ovzduší Datum vyřízení Umístění zdroje Poznámka
detail záznamu     03.08.2022 MH/11668/2022 Jaroslav Veringer, Babín 28, HD Přístavba RD č.p. 28 Kotel na pelety, KP 08 PONAST, výkon 8 kW p.p.č.st. 11 k. ú. Babín u HD pro dodatečné povolení stavby
detail záznamu     12.07.2022 MH/10281/2022 Ivana a Vladimír Tyrpeklovi, Pod Vodojemem 839, HD Novostavba rodinného domu Krbová kamna na dřevo, bez výměníku, příkon 4 kW 20.07.2022 p.p.č. 832/159 k. ú. Horažďovice pro společné povolení,
doplněk k TČ
detail záznamu     24.04.2022 MH/07307/2022 Daniel Drábek, Pod Vodojemem 1736/17, České Budějovice Novostavba RD, p.p.č.499/23 Peletková akumulační kamna, bez výměníku, výkon 5,5 kW 16.05.2022 p.p.č. 499/23 k. ú. Chanovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     29.04.2022 MH/06551/2022 PFEIFER HOLZ, s.r.o., Chanovice 102, HD 45349711 Stavební úpravy a změna užívání - SO5c - Skladová hala s Brusírnou Brusírna - zdroj položka 4.13 Broušení kovů a plastu, el. příkon 18,9 kW p.p.č.st. 216 k. ú. Chanovice Ke kolaudačnímu souhlasu
detail záznamu     13.04.2022 MH/06986/2022 Klausová Zuzana, Pravdova 273, Sušice a Klaus Jaroslav, Kaštanová 1159, Sušice Novostavba RD v Zářečí u Horažďovice teplovzdušný krb na dřevo, výkon do 6 kW 09.05.2022 p.p.č.st. 265 k.ú. Zářečí u Horažďovic pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     14.04.2022 MH/06124/2022 Miroslav Polák, Olšany 90, HD Přístavba RD č.p. 90, Olšany Kotel na kusové dřevo, výkon do 15 kW 25.04.2022 p.p.č.st. 118/1,st. 118/2 k. ů. Olšany u Kvášňovic Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     17.03.2022 MH/05730/2022 Charles Ball, Klášter 70, 335 01 Klášter Novostavba RD Krbová vložka na dřevo, výkon cca 5 kW, bez výměníku 14.04.2022 p.p.č. 415/2 k. ú. Holkovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     17.03.2022 MH/05704/2022 Hanyková Lenka, Táborská 610/17, Praha Stavební úpravy RD a stodoly Plynový kondenzační kotel, výkon 26 kW, 2 x krbová vložka s tepovodním výměníkem v kachlových kamnech, výkon do 10 kW 20.04.2022 p.p.č.st. 91 a 133 k. ú. Svéradice pro provedení stavby
detail záznamu     11.02.2022 MH/02466/2022 Iveta Kubešová, Týnec 38, HD Stavební úpravy a vestavba rodinného domu č. p. 38 Kotel na pevná paliva, výkon 18 kW, Plynový kondenzační kotle, výkon 24 stávající 07.03.2022 p.p.č.st. 47 k. ú. Týnec u Hl. Újezdu doplněk k TČ
pro společný souhlas
detail záznamu     26.01.2022 MH/01740/2022 Jitka Šedivá, Podbranská 114, HD Plynofikace RD Podbranská č.p. 1114 Závěsný plynový kondenzační kotel (PORTHERM), max. výkon 26,9 kW 03.02.2022 p.p.č.st. 102/2 k. ú. Horažďovice pro společné povolení záměru
detail záznamu     19.01.2022 MH/02875/2022 Otavské strojírny, a.s., Strakonická 365, HD 28020715 Výstavba svařovny a skladové haly Plynový kondenzační kotel 24 kW, Plynový kondenzační kotel, 20 kW, 2 x 6 ks teplovzdušné plynové jednotky, výkon každé 29,2 kW, Svařování kovových materiálů, příkonem 130 kW, Broušení kovů, příkon 30 kW 24.02.2022 p.p.č. 1473/1 k. ú. Horažďovice Pro vydání společného povolení
detail záznamu     16.12.2021 MH/01385/2022 město Horažďovice, Mírové náměstí 1, HD 00255513 HD - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města, SO 420 Komušín - kanalizace a ČOV ČOV - kapacita 100 EO 26.01.2022 p.p.č. 96/17 a sousedící k. ú. Komušín Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     16.12.2021 MH/17419/2021 Radka Kopelentová, Hartmanice, Miroslav Pešek, Defurovy Lažany 66, HD Novostavba RD, p.p.č. 499/21 Krbová kamna(vložka), výkon 6 kW, bez výměníku 27.12.2021 p.p.č.499/21 k. ú. Chanovice pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     15.12.2021 MH/17509/2021 Pavel Houdek, Komenského 206, HD Stavební úprava a přístavba rodinného domu č. p. 555 Okružní ul. Horažďovice krbová kamna na dřevo bez výměníku, výkon cca 3 kW 29.12.2021 p.p.č.st.621 k. ú. Horažďovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     26.11.2021 MH/17244/2021 město Horažďovice, Mírové náměstí 1, HD 00255513 SO 410 - kanalizace a ČOV Babín ČOV - 75 EO 23.12.2021 p.p.č. 2409/1 k. ú. Horažďovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     16.12.2021 MH/17123/2021 Zemědělská výroba Strolený, s.r.o., Kvášňovice 31, HD 26340577 Agroturistika - společenský objekt Krbová kamna, bez výměníku, výkon 8 kW 21.12.2021 p.p.č.1936 k. ú. Kvášňovice pro kolaudační souhlas
detail záznamu     11.11.2021 MH/16326/2021 Jaroslav Musil, Hejná 98, HD Novostavba RD, p.p.č.1/10 Kotel na pevná paliva - ATMOS DC15 GS - výkon 15 kW, palivo kusové dřevo 30.11.2021 p.p.č.1/10 k. ú. Hejná Pro umístění a povolení stavby
detail záznamu     15.11.2021 MH/15661/2021 Linda Schönová, Hošťálková 1165/93, Praha Rodinný dům - FASTHOME 4 Plynový kondenzační kotel - výkon (2,8 - 24) kW a krbová vložka bez výměníku, výkon do 10 kW 15.11.2021 p.p.č. 499/33 k. ú. Chanovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     15.11.2021 MH/15933/2021 Karel a Renata Němečkovi, Předměstí 450, HD Zateplení a údržba RD Kombinovaný kotel na peletky, výkon 35 kW 26.11.2021 p.p.č.st. 328/1 k. ú. Horažďovice K stavebnímu řízení
detail záznamu     11.11.2021 MH/15766/2021 Jan a Jitka Ondrejkovi, Loretská 869, HD Novostavba rodinného domu a zahradního domku Plynový kondenzační kotel, výkon 14 kW 19.11.2021 p.p.č. 499/25 k. ú. Chanovice K umístění a povolení stavby
detail záznamu     10.11.2021 MH/15758/2021 Jan Želiska, Na Vápence 1067, HD Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č. p. 581 Okružní ul. Plynový kondenzační kotel, výkon (3,5 - 25) kW 19.11.2021 p.p.č.st. 593 k. ú. Horažďovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     27.10.2021 MH/14696/2021 Andrey a Yelena Chuguevi, Hradešice 84, HD Stavební úpravy a vestavba podkroví RD Krbová teplovzdušná vložka na dřevo, výkon (5 - 12,9) kW 16.11.2021 p.p.č.st. 102 k.ú. Hradešice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     15.10.2021 MH/14443/2021 Josef Ouředník, Jetenovice 58, HD Novostavba RD a ČOV Krbová vložka s teplovodním výměníkem, celkový výkon nad 10 kW 21.10.2021 p.p.č. 296/1 k. ú. Jetenovice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     23.09.2021 MH/13487/2021 Sedláková Marcela, Otakara Březiny 429/27, 323 00 Plzeň - Bolevec Stavební úpravy objektu č.p. 51 Krbová kamna, teplovzdušná, výkon 8 kW 05.10.2021 p.p.č.st. 56 k. ú. Velešice u Pačejova Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     13.08.2021 MH/11493/2021 Jiří a Jitka Šediví, Podbranská 1114, HD Novostavba RD, p.p.č. 832/70 teplovzdušná krbová kamna na dřevo, výkon 8 kW 02.09.2021 p.p.č. 832/70 Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     19.07.2021 MH/10280/2021 Miroslav Polák, Olšany 90, HD Přístavba RD č.p. 90, Olšany Krbová kamna s výměníkem, palivo kusové dřevo, celkový výkon cca 20 kW 16.08.2021 p.p.č. st. 118/2 k. ú. Olšany u Kvášňovic Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     29.07.2021 MH/10687/2021 FORESTINA, s.r.o., Mnichov 129, 386 01 Strakonice 26015781 Stavební úpravy objektu haly 1. Spalovací zařízení pro vytápění - 2 ks ETASTAR na ZP, výkon každého 96 kW, 2 ks ROBUR na ZP, 2. Výroba substrátů na pěstování rostlin - technologický zdroj, položka 11.1 - do 5 tun TZL 09.08.2021 p.p.č.st. 1494 k. ú. Horažďovice pro kolaudační souhlas
detail záznamu     21.06.2021 MH/09265/2021 STAFIS - KT, s.r.o., Pačejov - nádraží 74, HD 25219090 Energetické úspory ve výrobní hale Automatický kotel na peletky (výkon 24 - 80 kW), napojený na teplovodní systém ústředního vytápění 05.08.2021 p.p.č.st. 64/1 k. ú. Loužná Pro umístění a povolení stavby
detail záznamu     25.06.2021 MH/10558/2021 PFEIFER HOLZ, s.r.o., Chanovice 102, HD 45349711 Stavební úpravy a změna užívání - SO5c - Skladová hala s brusírnou Brusírna - zdroj položka 4.13 Broušení kovů a plastu, el. příkon 18,9 kW 27.07.2021 p.p.č.st. 216 k. ú. Chanovice Pro stavební řízení
detail záznamu     08.07.2021 MH/09768/2021 Michaela Adamcová, Myslív 126, HD Novostavba rodinného domu Kachlová kamna na dřevo, výkon cca 6 kW, bez výměníku 26.07.2021 p.p.č. 1590/5 k. ú . Myslív K umístění a provedení stavby
detail záznamu     16.06.2021 MH/09540/2021 Jiří a Vlasta Vítkovi, Svéradice 124, HD Rekreační domek Teplovzdušná krbová kamna na dřevo, (UNI), výkon 6 kW 30.06.2021 p.p.č. 772/42 k. ú. Horažďovice Pro dodatečné povolení objektu
detail záznamu     31.05.2021 MH/09119/2021 město Horažďovice 00255513 Rekonstrukce sokolovny Horažďovice 2 ks plynový kondenzační kotel, spojené do kaskády, jmenovitý výkon každého kotle je 39 kW 23.06.2021 č.p. 352 k. ú. Horažďovice K provedení stavby
detail záznamu     28.05.2021 MH/08743/2021 Jánová Naděžda, Kosmonautů 1441, Strakonice Plynofikace RD č. p. 23, Babín u HD Plynový kondenzační kotel, (Vaillant eco), max. výkon 21 kW 17.06.2021 p.p.č. st.18 k. ú. Babín u Horažďovic Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     21.05.2021 MH/08674/2021 obec Chanovice, Chanovice 36, HD 00255556 Přístavba zázemí sportovního areálu, Chanovice Plynový závěsný kondenzační kotel, max. výkon 16 kW 21.06.2021 p.p.č. 728/8 k. ú. Chanovice pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     12.04.2021 MH/05148/2021 město Horažďovice, Mírové náměstí 1, HD 00255513 Spolkový dům Otava 3 ks Plynový kotel (1x 35 kW, 2 x 30 kW - celkový výkon 95 kW 10.05.2021 p.p.č.st. 1109 k. ú. Horažďovice Pro umístění a povolení stavby
detail záznamu     14.04.2021 MH/05474/2021 Kůrovi Vlastimil a Petra, Peškova 712, HD Novostavba rodinného domu Plynový kondenzační kotel, jmenovitý výkon 13,8 kW 19.04.2021 p.p.č. st. 3 a 64 k. ú. Holkovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     06.04.2021 MH/04977/2021 obec Velký Bor, Velký Bor 71, HD 00256269 Kanalizace a ČOV ČOV, kapacita 490 EO 03.05.2021 p.p.č. 414/37, 421/3 k. ú. Velký Bor u Horažďovic Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     07.04.2021 MH/04954/2021 ÚPZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 06979711 Stavební úpravy a přístavba bezbariérového vstupu, Ševčíkova č.p.496 Plynový kondenzační kotel, max. výkon 26,7 kW 03.05.2021 p.p.č.st. 570 k. ú. Horažďovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     07.04.2021 MH/04782/2021 Šimon a Lucie Matějkovi Novostavba rodinného domu, p.p.č. 238/87 Teplovzdušná krbová kamna, na dřevo, výkon do 10 kW 23.04.2021 p.p.č. 238/87 k. ú. Horažďovice pro společné oznámení záměru
detail záznamu     03.03.2021 MH/03963/2021 Pavel Breu, Horažďovická Lhota č.e. 1, HD Přístavba vstupní verandy Krbová kamna s výměníkem (výkon 4 + 8) kW 23.03.2021 p.p.č.st. 43, Horažďovická lhota Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     24.02.2021 MH/02769/2021 Vivatenko Jurij a Tetyana, Chanovice 107, HD Novostavba RD, p.p.č. 499/20 Krbová kamna, výkon cca 7 kW, bez výměníku 11.03.2021 p.p.č. 499/20 k. ú. Chanovice Pro umístění a provedení stavby
detail záznamu     11.05.2021 MH/06829/2021 VYNK DESIGN, s.r.o., Malý Bor 157, HD 26403145 Stavební úpravy za účelem změny v užívání objektu haly Truhlářská dílna - položka 7.7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem7.8 o celkové projektované kapacitě do 150 m3/rok 04.03.2021 p.p.č.st. 249 k. ú. Malý Bor pro vydání kolaudačního souhlasu
detail záznamu     27.01.2021 MH/01365/2021 Valentovi Michal a Lenka Novostavba RD, p.p.č. 238/85 krbová kamna na dřevo bez výměníku, výkon do 10 kW 10.02.2021 p.p.č. 238/85 k. ú. Horažďovice k umístění a provedení stavby
detail záznamu     20.01.2021 MH/01315/2021 Filip Lintner, Sídliště Sever 209, 33901 Klatovy-Luby Stavební úpravy rodinného domu č. p. 280 v Horažďovicích Krbová teplovzdušná vložka, výkon cca 5 kW 27.01.2021 p.p.č.st. 159 k. ú. Horažďovice Pro společné ohlášení záměru
detail záznamu     25.11.2020 MH/15940/2020 Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 HD 00255513 Stavební úpravy zámku 2 ks plynových kotlů (VAILLANT) - výkon každého 44,1 kW 09.12.2020 p.p.č. st. 6 k. ú. Horažďovice pro společné územní a stavební řízení
detail záznamu     17.11.2020 MH/15458/2020 Jiří Sládek, Myslív 10, 341 01 Horažďovice Novostavba rodinného domu na pozemku č. 860/6, k. ú. Myslív Zplyňovací kotel (ATMOS DC 22S) - výkon 22 kW, kamna v kuchyni, výkon 6 kW - bez výměníku 30.11.2020 p.p.č. 860/6 k. ú. Myslív k umístění a provedení stavby
detail záznamu     02.11.2020 MH/14418/2020 Michal Buchta, Hradešice 52, 341 01 Horažďovice Novostavba rodinného domu, p.p.č. 1920/34, k. ú. Hradešice Krbová kamna (vložka), výkon do 10 kW, bez teplovodního výměníku 19.11.2020 p.p.č. 1920/34 k. ú. Hradešice K umístění a provedení stavby
detail záznamu     12.10.2020 MH/14235/2020 Stanislav Caprata, Chanovice 105, 341 01 Horažďovice Domácí dílna Krbová kamna, výkon do 10 kW, bez napojení na teplovodní systém 09.11.2020 p.p.č. 520/4 k. ú. Chanovice K územnímu a stavebnímu řízení
detail záznamu     02.10.2020 MH/13915/2020 Pavel Raška, Velký Bor 23, HD RD Velký Bor Plynový kondenzační kotel (Panther Junkers Cerapur Compact ZSV 14-1 DE o výkonu 2,0 – 15,2 kW) s teplovodním systémem 27.10.2020 p.p.č. st. 30/2 k. ú. Velký Bor u HD k umístění a provedení stavby
detail záznamu     02.09.2020 MH/11330/2020 Jiří Vavruška, Černíč 16, HD Rodinný dům Černíč Kotel na pevná paliva (Viadrus U 22 Economy) s akumulační nádobou, jmenovitý výkon 13,5 kW 29.09.2020 p.p.č.st. 35 k. ú. Černíč u Hradešic k územnímu a stavebnímu řízení
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


přihlášen: ~GUEST
 
Marbes consulting s.r.o.