Krajský úřad Plzeňského kraje
Co je KEVIS?
KEVIS - Krajský EVidenční Informační Systém je společným projektem Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR financovaným v rámci navýšení první etapy informatizace krajů.
Základním cílem projektu bylo vytvoření univerzální databázové a aplikační platformy pro řešení jednoduchých úloh typu evidenční agenda. Hlavní motivací pro práci na tomto systému byla společná snaha krajských úřadu systematizovat a integrovat aplikační vybavení především v oblasti výkonu agend přenesené státní správy.
Úkolem systému KEVIS je poskytnout jednoduše a efektivně administrovatelnou platformu, pomocí které se dají v krátkém čase realizovat jednoduché požadavky na vytvoření evidenční aplikace. Systém řeší problematiku vytvoření, administrace, užívání a sdílení takovýchto evidencí na krajské i celorepublikové úrovni.
Bližší informace o stavu projektu najdete u řešitelů projektu:
vedoucí projektu za stranu odběratele - Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysočina
vedoucí projektu za stranu dodavatele - Ing. Martin Skála, Marbes consulting s.r.o.
V případě dotazů na strukturu konkrétní tabulky, data v jednotlivých evidencích či při problému s přihlášením kontaktujte prosím následující osobu:

Pro oblast sběru dat od školských zařízení - Petra Olivková
Pro vyřešení technických problémů v KEVISu - Michal Vališ
Marbes consulting s.r.o.