detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='157']
Datum podání
 
05.02.2018
Datum vyřízení
 
05.03.2018
Investor-provozovatel  Z. Zuber
IČ 
Předmět žádosti
 
Rodnný dům, zahradní domek, vrtaná studna, ČOV, kan. a el. přípojka, oplocení
adresa zdroje
 
p.p.č. 426/92, 426/93, 642/1 k.ú. Chocenice
Typ zdroje
 
krbová vložka, kamna (zahr. domek)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení