detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1697']
Datum podání
 
23.09.2021
Číslo jednací
 
MH/13487/2021
Investor-provozovatel  Sedláková Marcela, Otakara Březiny 429/27, 323 00 Plzeň - Bolevec
IČ 
Záměr  Stavební úpravy objektu č.p. 51
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Krbová kamna, teplovzdušná, výkon 8 kW
Datum vyřízení
 
05.10.2021
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 56 k. ú. Velešice u Pačejova
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby