detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8079']
Datum podání
 
22.05.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  JANTAR Plzeň s.r.o.
IČ  26376181
Předmět žádosti
 
Prodloužení zkušebního provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.8.
adresa zdroje
 
p.č. 250/2 v k.ú. 722464 Plzeň-Doudlevce
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp