detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8032']
Datum podání
 
12.04.2023
Datum vyřízení
 
27.04.2023
Investor-provozovatel  Anton Clemens s.r.o.
IČ  28047125
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - zpracování plastů
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
Milíkov 42, 349 01 Stříbro, p.č.st. 51, 53, 105 a p.č. 802/11, 802/15, 813/5, 815/1, 815/2, 815/5, 815/7, 820/3, 820/6, k.ú. Milíkov u Stříbra
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - povolení provozu