detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8025']
Datum podání
 
05.04.2023
Datum vyřízení
 
20.04.2023
Investor-provozovatel  AGRO ENERGY CZ spol. s r.o.
IČ  29163765
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu zdroje - Bioplynová stanice a kogenerační jednotka Vejprnice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2., 3.7.
adresa zdroje
 
Vejprnice 1046, 330 27 Vejprnice, p.č. 1250/2, 1250/10, 1250/12, 1250/13, 1250/14/ 1250/20, 1250/21, 1250/22, 1250/24, 1250/46, 1446/3, 1446/15, k.ú. Vejprnice
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - změna povolení provozu