detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8022']
Datum podání
 
24.03.2023
Datum vyřízení
 
17.04.2023
Investor-provozovatel  ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
IČ  25243811
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - nová hala pro chov nosnic na farmě Drůbežárna Vejprnice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
p.č. 588, 589/9, 589/14, 590, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 596, 1133/36, 1133/37, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1250/8, k. ú. Vejprnice
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko