detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7984']
Datum podání
 
20.06.2022
Datum vyřízení
 
14.07.2022
Investor-provozovatel  Logistis Nyrany s. r. o.
IČ  08190526
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - Nýřany terminál - instalace technologie do haly A
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.4.
adresa zdroje
 
p.č. 1781/1, k. ú. Nýřany
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko