detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7958']
Datum podání
 
20.02.2023
Datum vyřízení
 
01.03.2023
Investor-provozovatel  Shape Corp. Czech republic, s.r.o.
IČ  24801356
Předmět žádosti
 
Povolení ke zkušebnímu provozu - svařování kovových materiálů
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.14.
adresa zdroje
 
Terminál Nýřany, budova A, Havířská ul., p.č. 1781/1, k.ú. Nýřany
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - povolení provozu