detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7936']
Datum podání
 
12.01.2023
Datum vyřízení
 
01.02.2023
Investor-provozovatel  Rodenstock ČR s.r.o.
IČ  61173614
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje LTO jako náhradní zdroj pro plynovou kotelnu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  závazné stanovisko