detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1424']
Oficiální název
 
"Asociace náhradních rodin České republiky
IČ  26560127
Domovská www
 
www.anrcr.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Cílem činnsoti sdružení je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče