detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1225']
Oficiální název
 
OS PRSKINK
IČ  26571056
Domovská www
 
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Ochrana majetku města Plzně, zajištění trvale udržitelného rozvoje města