detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1099']
Oficiální název
 
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
IČ  27960820
Domovská www
 
www.zlatacesta.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
- Podpora rozvoje subjektů působících na venkově vzdělávacími, konzultačními, vědecko-výzkumnými a informačními službami
- Poskytování poradenských, evaluačních a certifikačních služeb
- Zprostředkování informací a zkušeností z rozvoje venkova
- Informování veřejnosti, médií a subjektů veřejné správy o problematice venkova, o MAS a principech LEADER
- Podpora péče o krajinu, sídla, kulturní a přírodní dědictví
- Vývoj, koordinace, zpracování, předkládání a realizace rozvojové strategie, projektů a produktů zaměřených na všestranný rozvoj venkova a podporu regionu
- Dlouhodobá, koncepční a udržitelná podpora multifunkčního zemědělství
- Zajišťování služeb při administraci projektů
- Shromažďování, posuzování a implementace projektů v iniciativách a programech LEADER včetně dalších programů, dotačních titulů a grantů
- Hledání pro region komplexních řešení v oblasti služeb
- Podpora podnikání, zejména malých a středních podniků a mikropodniků v regionu s cílem vytváření nových pracovních příležitostí
- Podněcování rozvoje neziskového sektoru a využívání jeho potenciálu pro podporu zaměstnanosti
- Rozvíjení lidského zdroje venkovských oblastí a podpora zapojování lidí do celoživotního vzdělávání
- Vytváření informačního zázemí k rozvoji regionu pomocí strategického marketingu, informování o regionu a vytváření příznivého obrazu regionu
- Koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu